Opis

Produžetak šine za otvaranja vrata sa 3 m na 4 m.